COMMITTEE OF ADMIN BLOCK

DETAILS OF COMMITTEE OF ADMIN BLOCK

 • DR PANKAJ SINGH (DIRECTOR)
 • NANDLAL YADAV (REGISTRAR)
 • RAVIKANT JAISWAL (HOD MBA)

 • SHRISH SHRIVASTAV (HEAD- DISCIPLINE)
 • RAVIKANT JAISWAL (HOD MBA)
 • MRS KHUSBOO SINGH

 • NAND LAL YADAV
 • RAVIKANT JAISWAL (HOD MBA)
 • MR GAURAV KUSHWAHA

 • DR AKHILESH VERMA
 • MR SHIRISH SRIVASTAVA
 • RAVIKANT JAISWAL

 • NAVEEN KUMAR MISHRA
 • GAURAV KUSHWAHA
 • SHWETA PAL

 • PRASHANT PANDEY
 • MS RAGINI TIWARI

 • GAURAV KUSHWAHA
 • MS KHUSBOO SINGH

 • NANDLAL YADAV
 • AKHILESH VERMA
 • RAVIKANT JAISWAL
 • SHIRISH SRIVASTAVA
 • KHUSHUBU SINGH

 • DR AKHILESH VERMA
 • MR. PRASHANT PANDEY

 • MR. NANDLAL YADAV
 • DR. SHRISH SHRIVASTAV
 • MR. RAVIKANT JAISWAL (HOD MBA)
 • MR GAURAV KUSHWAHA

 • RAJESH KUMAR YADAV
 • JUNG BAHADUR PAL
 • AHMAD JAMAL KHAN

 • MR PRASHANT PANDEY
 • MR AHMAD JAMAL KHAN
 • MR GAURAV KUSHWAHA

 • DR AKHILESH VERMA
 • MR JAMAL KHAN

 • KHUSHBU SINGH
 • SHWETA PAL
 • RAGINI TIWARI

 • SHIRISH SRIVASTAVA
 • RAVIKANT JAISWAL
 • GAURAV KUSHWAHA